Regulamin promocji KPP

 

W ramach Promocji KPP dostępne są następujące warianty:

 

do każdego zestawu PSP R-1 z deską i szynami miejsce na kursie KPP gratis

lub

każdy zapis na kurs KPP to 30 % rabatu na deskę ortopedyczną

lub

każdy zapis na kurs KPP to 5 % rabatu na zestaw PSP R-1, a rabaty sumują się - dla grupy 20 osób nawet 100 % rabatu, czyli zestaw PSP R-1 gratis.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI KPP

 1. W ramach promocji KPP dostępne są dla każdego klienta następujące opcje:
  • przy zakupie kompletnego zestawu PSP R1 wraz z kompletną deską ortopedyczną i szynami Kramera, klientowi przysługuje bezpłatny udział w otwartym kursie KPP w terminie dostępnym w Kalendarzu Szkoleń na stronie www.najlepsiwratownictwie.pl
  • przy zakupie kursu KPP dostępnego w Kalendarzu Szkoleń na stronie www.najlepsiwratownictwie.pl, klientowi przysługuje rabat w wysokości 30 % na:
  • przy zakupie kursu KPP dostępnego w Kalendarzu Szkoleń na stronie www.najlepsiwratownictwie.pl, klientowi przysługuje rabat w wysokości 5 % na:
   • zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera o numerze katalogowym 0007-OXF-STE lub 0007-COR-STE - kliknij, aby obejrzeć.
 2. Każdy klient w ramach jednego zakupu (kursu lub sprzętu) może skorzystać tylko z jednej wymienionych w punkcie 1. promocji DOWOLNĄ ILOŚĆ RAZY.
 3. Skorzystanie z opcji opisanych w punkcie 1. możliwe jest przez 60 dni od chwili dokonania zakupu sprzętu lub kursu.
 4. W przypadku zakupu kursu KPP przez tego samego klienta dla większej liczby osób, rabaty z wybranej promocji SUMUJĄ SIĘ, co oznacza, że np. dla grupy 10 osób rabat na zestaw PSP R-1 wyniesie 50 %, a grupa 18 osób otrzyma 90 % rabatu.
 5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie KPP mają zastosowanie zapisy Regulaminu Zakupów w Sklepie Ratowniczym EMERMED® oraz Regulaminu Zapisów na Kursy i Uczestnictwa w Szkoleniach; dostępnych na stronach: www.sklepratowniczy.pl oraz www.najlepsiwratownictwie.pl; oraz przepisu Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacja co do przebiegu promocji powinny być składane na adres siedziby Organizatora w terminie 14 dni od chwili zakupu.
 7. Organizatorem promocji jest EMERMED® z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kryształowej 33A, NIP 1181435824.
 8. Promocja obowiązuje na terytorium RP, wyłącznie w Sklepie Ratowniczym EMERMED® www.sklepratowniczy.pl oraz na stronie www.emermed.pl lub www.najlepsiwratownictwie.pl.
 9. Promocja rozpoczyna się w dn. 01.10.2018 r. i trwa do odwołania.
 10. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.