Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że w Sklepie Ratowniczym Emermed obowiązuje poniższa Polityka Prywatności.

 

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Emermed – Grzegorz Ernest Kaczmarski z siedzibą przy ul. Kryształowej 33A w Warszawie, o numerze NIP 1181435824, oraz sposób ich przetwarzania.

 

II. Dane osobowe

EMERMED dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.sklepratowniczy.pl lub ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Ratowniczego i klientów Działu Szkoleń:
a. Dane zbierane są w celu: zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;
b. Dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); ewentualnie inne niezbędne do wystawienia dokumentów rozliczeniowych;
c. Dobrowolność podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

2. Dane osobowe odbiorców newslettera:
a. Dane zbierane są w celu: dostarczenia Klientom informacji handlowych;
b. Dane obejmują: adres poczty elektronicznej;
c. Dobrowolność podania danych: dobrowolne;
d. W dowolnym momencie istnieje możliwość wycofania zgody na dostarczanie newslettera.

3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:
a. Dane zbierane są w celu: realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną;
b. Dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu;
c. Dobrowolność podania danych: dobrowolne. W każdym czasie istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:
a. Dane te są zbierane w celu: udzielenia odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.),
b. Dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP.
c. Dobrowolność podania danych: dobrowolne, jednak. odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne ze względu na:

1. Realizowaną dla Klienta usługę lub zamówienie;
2. Przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i wydanie stosownych certyfikatów i zaświadczeń;
3. Dopełnienie wymogów ustawowych lub innych procedur związanych z przepisami aktualnie obowiązującego prawa; (w tym przechowywanie dokumentacji szkoleń oraz sprzedaży na potrzeby kontroli i audytów).

 

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Klientów są podmioty, które na nasze zlecenie obsługują naszą firmę. Na przykład:

1. Firmy obsługujące nasze serwisy Emermed.pl i sklepratowniczy.pl;
2. Firma zarządzająca serwerem danych online;
3. Dostawcy w przypadku realizacji wysyłek;
4. Firma obsługująca księgowość.

 

VI. Uprawnienia

1. Klienci Posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@emermed.pl;
2. Klienci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

VII. Polityka cookies

1. EMERMED zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów.
3. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do EMERMED wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.
4. Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb;
5. Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Klienta informacjami;
6. Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

a. Umożliwienia zalogowania;
b. Utrzymania sesji (stanu zalogowania);
c. Dopasowania zawartości strony do potrzeb odwiedzającego (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego korzysta);
d. Tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy);

7. W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google;
8. Klient ma prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki jak to zrobić można znaleźć w Dziale Pomoc dostawcy danego oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

 

VIII. Niezapowiedziane Wiadomości

EMERMED zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę oraz zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EMERMED rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).


IX. Zmiany Polityki Prywatności

EMERMED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do EMERMED obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, EMERMED będzie informować na stronach serwisu.


X. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, EMERMED prosi o kontakt na adres e-mail: iod@emermed.pl.

 

XI. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.