Podr. postęp. w nagłych st. niewydolności krążenia

Zalecenia przyjęte w 2005 r. przez ogół specjalistów podczas międzynarodowej konferencji poświęconej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opiece w nagłych stanach niewydolności krążenia w postaci czytelnych procedur.
  • Cena netto: 18,10 zł / szt. 19,00 zł / szt.
  • szt.

Niniejsze wydanie podręcznika przedstawia czytelnikom zalecenia przyjęte w 2005 r. przez ogół specjalistów podczas międzynarodowej konferencji poświęconej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opiece w nagłych stanach niewydolności krążenia (2005 International Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science). Materiały zawarte w niniejszym podręczniku zostały dobrane pod kątem ich istotności dla opieki nad pacjentami oraz możliwości ich adaptacji do formatu podręcznego kompendium.Spis treści:
  1. Podstawowe techniki ratownicze
  2. Zaawansowane krążeniowe procedury ratownicze (Advanced Cardiovascular Life Support)
  3. Resuscytacja noworodków
  4. Zaawansowane pediatryczne procedury ratownicze (Pediatric Advanced Life Support)