Igła doszpikowa BIG dla dzieci

Igła doszpikowa - aparat automatyczny do iniekcji kostnych dla dzieci od 0 do 12 lat.
 • Cena netto: 437,96 zł / szt. 473,00 zł / szt.
 • szt.

Igła doszpikowa BIG jest pierwszym na świecie automatycznym wkłuciem doszpikowym, przeznaczonym do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe.

Szczególnie podczas działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie. Igła BIG jest  gotowa do użycia w każdej chwili, zapewnia łatwy i szybki dostęp do układu krążenia.

BIG pozwala na szybkie podawanie płynów, leków, przetaczanie krwi.

BIG jest wkłuciem doszpikowym przeznaczonym do użycia przez medyczne zespoły ratunkowe w każdych warunkach.

Na etapie działań ratunkowych przedszpitalnych, jak i wewnątrzszpitalnych. Również w warunkach pola walki.

W opakowaniu znajduje się wkłucie gotowe do użycia w każdej chwili, każdym miejscu, każdej sytuacji klinicznej.

Dostępna w dwóch rozmiarach:

 • pediatrycznym
 • dla dorosłych

Rekomendowane miejsca iniekcji:

 • 1-2 cm przyśrodkowo i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości piszczelowej. U dzieci poniżej 6 roku życia i u starszych kobiet rekomendowane miejsce znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo i 1-2 cm dystalnie do guzowatości
 • 1-2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej (4-5 cm powyżej końca kostki przyśrodkowej) tylno-dystalna część nasady kości promieniowej (po przeciwnej stronie do miejsca wyczuwania pulsu) przednia powierzchnia głowy kości ramieniowej

Technika zakładania:


1. Wybierz pożądaną głębokość penetracji igły przez odkręcenie cylindra na korpusie BIGa.
2. Umyj miejsce założenia dostępu doszpikowego środkiem dezynfekującym.
3. Zlokalizuj miejsce wkucia i ustal głębokość założenia na BIGu, trzymając swoją niedominująca ręką za czerwony lub niebieski cylinder przyłóż wkłucie do wybranego miejsca. Zachowując zasady aseptyki ustaw BIGa pod kątem 90st. do powierzchni ciała.
4. Dłoń w której trzymasz BIGa oprzyj o nogę pacjenta, zapewni to większą pewność wykonania techniki. Trzymając za cylinder wyciągnij drugą ręką czerwoną zabezpieczającą zawleczkę, ściskając zawleczkę w palcach.
5. Podtrzymując cylinder ręką niedominującą, złap dwoma palcami drugiej ręki za uchwyt bezpieczeństwa, a środek dłoni umieść na górze BIGa, żeby ustabilizować go podczas użycia. Delikatnie dociskając zwolnij mechanizm spustowy. Zauważ, że nie wymaga to użycia dużej siły.
6. Uwolnij troakar unosząc obrotowym ruchem korpus BIGa
7. Usuń mandryn z wnętrza igły, w kości powinna zostać tylko igła.
8. Możesz zaaspirować 2-5 cc szpiku kostnego do zheparynizowanej strzykawki celem wykonania badań laboratoryjnych lub możesz podać leki i płyny. Brak możliwości zaaspirowania szpiku kostnego nie musi oznaczać nieprawidłowej lokalizacji igły. Dla zmniejszenia odczuwania bólu podczas infuzji płynu do jamy szpikowej u przytomnego pacjenta poleca się podanie bolusa 1-5 ml 1% lignocainy. Celem utrzymania optymalnego przepływu poleca się utrzymać wysokie ciśnienie do 300 mmHg w układzie z płynem infuzyjnym.
9. Użyj czerwonej zawleczki bezpieczeństwa do ustabilizowania wkłucia.

 

Zalecana głębokość penetracji:

Dorośli:
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 2,5 cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 2,0 cm
C. Dystalna część kości promieniowej- 1,5 cm
D. Głowa kości ramieniowej - 2,5 cm

Dzieci w wieku od 0 do 12 lat (rozmiar pediatryczny)
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1,5 cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej- 1,0 cm
C. Głowa kości ramieniowej - 1,5 cm

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat (rozmiar pediatryczny)
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1-1,5 cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 0,75-1 cm

 

Igła doszpikowa BIG:

 • łatwy i szybki dostęp do układu krążenia
 • mało bolesna penetracja igły do jamy szpikowej
 • pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta
 • pozwala na szybkie podanie płynów i leków, bezpośrednio do układu krążenia
 • pozwala na przetaczanie krwi
 • szczególnie przydatny w trakcie działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie; dostęp do układu krążenia z wyboru w trakcie resuscytacji dzieci
 • sprzęt jednorazowego użytku

Produkt zgodny z normą NSN 6515-01-518-8487.