ABC intensywnej terapii

Wydanie I polskie pod red. Juliusza Jakubaszki. Dotyczące takich zagadnień, jak: Organizacja intensywnej opieki , kryteria przyjmowania pacjentów, zaburzenia funkcji narządów, postępowanie z pacjentem, wspomaganie czynności poszczególnych układów.
  • Cena netto: 42,86 zł / szt. 45,00 zł / szt.
  • szt.

Wydanie I polskie pod red. Juliusza Jakubaszki.

Kolejny podręcznik z uznanej serii "ABC of ..." ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy, niezbędnej personelowi medycznemu, specjalizującemu się w pracy na oddziałach intensywnej terapii, jak również studentom medycyny. Książka została przygotowana przez wybitnych ekspertów w tej dziedzinie z Wielkiej Brytanii. Omówione zostały kluczowe aspekty intensywnej terapii: organizacyjne, technologiczne, pragmatyczne i etyczne. Podręcznik zawiera praktyczne informacje, podane w zwięzły sposób i wzbogacone doskonałym materiałem ilustracyjnym, dotyczące takich zagadnień, jak:

  •    organizacja intensywnej opieki
  •    kryteria przyjmowania pacjentów
  •    zaburzenia funkcji narządów
  •    postępowanie z pacjentem
  •    wspomaganie czynności poszczególnych układów
  •    ostateczny wynik leczenia i systemy punktacji
  •    transport pacjentów w stanie krytycznym
  •    wypisywanie pacjenta z oddziału intensywnej terapii

Odbiorcy: studenci medycyny i licencjatów medycznych.