» Strona główna » Program partnerski

Program partnerski

Wejście dla naszych partnerów

E-mail:
Hasło:
Nie pamiętam hasła
   

Aby zostać naszym partnerem i zarabiać
razem z nami, musisz się zarejestrować.
Kliknij w tym celu przycisk poniżej.

Program partnerski

Oferujemy Ci możliwość zarabiania razem z nami!


Zasada jest prosta:
1. Umieszczasz na swojej stronie internetowej link do Sklepu Ratowniczego Emermed.
2. Każdy, kto kliknie na link i wejdzie na naszą stronę, dokona zakupu z ustalonym przez Ciebie rabatem.
3. Ty dostaniesz prowizję od wartości sprzedaży w wysokości do 15 %.
4. Zarobione pieniądze możesz wypłacić na swoje konto lub wymienić na dowolny sprzęt z naszej oferty.

Przykład:
Klient, który wszedł na naszą stronę poprzez Twój link dokonał zakupu na kwotę 1000 zł - Ty dostaniesz za to do 150 zł.


Proste? Jeśli chcesz przyłączyć się do programu partnerskiego, skontaktuj się z obsługą sklepu. Poniżej przedstawiamy też regulamin Programu Partnerskiego.

Regulamin dla osób prawnych i fizycznych biorących udział w Programie Partnerskim EMERMED

 

§ 1
Definicje


1. Sklep - witryna WWW znajdująca się pod adresem www.sklepratowniczy.pl

2. Operator - firma będąca właścicielem Witryny WWW i prowadząca Program Partnerski:


EMERMED
ul. Kryształowa 33A
01-356Warszawa
NIP 118-143-58-24


3. Partner - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim.

4. PP - skrót nazwy Program Partnerski.

5. Link Partnerski - hiperłącze prowadzące do witryny Sklepu, zawierające Identyfikator Partnera.

6. Identyfikator Partnera - unikalny link polecający z identyfikatorem, jednoznacznie określający Partnera w systemie informatycznym Operatora.

7. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu w Sklepie.

8. Produkt - towar lub usługa oferowana przez Operatora w Sklepie.

9. Polecenie Klienta - fakt kliknięcia Klienta w Link Partnerski, a następnie dokonania zakupu z zastrzeżeniem § 3 Regulaminu.

 


§ 2
Zasady ogólne

1. Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Regulamin PP.
2. Uczestnictwo w PP jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Operatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora ani Sklepu. Partner ma prawo przedstawiać się jako członek PP.
4. Aby stać się Partnerem, należy dokonać rejestracji w Sklepie, aktywować konto oraz wysłać zgłoszenie do PP.

 

§ 3
Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

1. Każdy Partner otrzyma Identyfikator Partnera.
2. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Partnerskich.
3. Polecenie Klienta jest akceptowane przez system informatyczny w ciągu 5 dni od daty kliknięcia Klienta w Link Partnerski w sytuacji, gdy Klient podczas zakupów używa tego samego adresu IP, co podczas pierwszego kliknięcia w Link Partnerski. W przypadku korzystania przez Klienta podczas dokonywania zakupu innego adresu IP, niż użyty do kliknięcia w Link Partnerski, Polecenie Klienta nie zostanie zaakceptowane przez system informatyczny, a prowizja nie zostanie naliczona. Akceptacja Polecenia Klienta nie jest równoznaczna z naliczeniem prowizji.

 


§ 4
Wynagrodzenie dla Partnera

1. Partnerzy otrzymują prowizję wyłącznie od zrealizowanych zakupów poleconych przez nich Klientów.
2. Wysokość prowizji dla Partnerów wynosi do 15 % wartości zakupu dokonanego przez Klienta liczone od kwoty brutto.
3. Partner otrzymuje prowizję w domyślnej wysokości 15 %. Partner może samodzielnie w panelu konfiguracji własnego konta zmienić tę wartość w ten sposób, że cześć prowizji przenaczy na rabat dla Klienta. Na przykład ustawienie przez Partnera wartości procentowych prowizja/rabat w proporcji 15/10 powoduje, że Klient otrzyma przy zakupie 10 % rabatu, a Partner otrzyma 5 % prowizji od wartości tranaskcji. Partner może swoją prowizję w całości przeznaczyć na rabat dla Klienta.
4. Prowizja naliczana jest w momencie zrealizowania transakcji i opłaceniu faktury/paragonu za Produkt przez Klienta.
5. Partnerowi przyznawana jest prowizja, jeżeli Klient zakupił produkt bezpośrednio z polecenia Partnera.
6. Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych partnerów. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna.
7. Stan konta, zawierający sumę należnych Prowizji, historię przyznanych prowizji i wypłat Partnera znajduje się w panelu PP dostępnym po zalogowaniu do Sklepu.
8. Partner nie jest wynagradzany za zakup Produktów dokonanych przez niego samego.
9. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy złoży on taką dyspozycję Operatorowi. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe.
10. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia Operatorowi Fakturę VAT.
11. Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma jedynie możliwość zamiany zgromadzonej kwoty na towar. Nie obowiązuje wtedy Kwota Minimalna.
12. Partnerzy mogą naliczoną im Prowizję wydać w Sklepie.
13. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest wypełnienie Zgłoszenia Wypłaty.
14. W przypadku zwrotu produktu przez Klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.

 


§ 5
Metody promocji Produktów i Sklepu Ratowniczego

1. Partner jest zobowiązany do używania materiałów reklamowych dostarczonych przez Operatora i umieszczania ich na swojej stronie www.
2. Operator nie bierze odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Sklepu lub Produktów opublikowanych bez zgody Operatora poza należącymi do niego stronami www.
3. Partner jest zobowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz stosować się do nich.
4. Partner nie może promować Produktów ani Sklepu na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Sklepu.
5. Partner nie będzie promował witryny Operatora na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Produktami lub Sklepem.
6. Miejsce promocji Produktów musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Sklepu.

 


§ 6
Bezpieczeństwo danych

1. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta są wyświetlane na stronach PP.
2. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
3. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść.
4. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu PP dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim i ofertami specjalnymi mającymi wpływ na skuteczność PP.
5. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w panelu PP jest niedozwolone, o ile przy tych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.
6. Operator oświadcza i gwarantuje, że dane osobowe lub firmowe, podawane podczas rejestracji Partnera będą gromadzone i przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu realizacji PP zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane w żaden sposób żadnym zewnętrznym podmiotom (innym firmom, instytucjom, osobom fizycznym lub prawnym).
7. Na adres e-mail Partnera nie będą przesyłane żadne niechciane wiadomości (tzw. spam).
8. Partner dokonując rejestracji w PP wyraża równocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych lub firmowych. Zgoda taka może być przez Partnera w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie do Operatora listu e-mail z takim żądaniem.

 


§ 7
Reprezentacja

1. Partner będzie starannie promował Produkty oraz Sklep zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu Klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora.
3. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie Klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny, rzetelny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Operator w takim przypadku służy dodatkową pomocą.

 


§ 8
Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera

1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie skutkowało dezaktywowaniem konta.
2. Na nieaktywne konto nie wpływają żadne nowe prowizje. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić prowizje skumulowane na dezaktywowanym koncie. Warunkiem dokonania wypłaty jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie i spełnienie wszystkie wytycznych Operatora związanych z faktem dezaktywacji konta.
3. § 2, punkt 8 nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu PP lub Sklepu, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały jedynie wpływ tymczasowy.
4. Operator jest zobowiązany w ciągu 7 dni poinformować Partnera o dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z Regulaminem lub prawem.
5. W przypadku złamania przez Partnera Regulaminu oraz podpisanie stosownego oświadczenia przez Partnera, konto nieaktywne może zostać aktywowane. Szczegółowe warunki ponownej aktywacji konta Partnera są ustalane indywidualnie.
6. Partner może zakończyć współpracę w PP wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywacje konta.
7. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z Produktami i Sklepem Ratowniczym.
8. Dezaktywacja konta w PP i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.

 


§ 9
Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu


1. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak akceptacji Polecenia Klienta przez system informatyczny Sklepu Ratowniczego w przypadku zmiany adresu IP Klienta lub nieprawidłowego odczytania Linku Partnerskiego z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. Operator dołoży wszelkich starań, aby wszelkie skrypty internetowe były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 90% polskich użytkowników Internetu.
2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnera. Partner ma 14 dni roboczych na przesłanie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian. W przypadku nieotrzymania sprzeciwu przez Operatora uznaje się, że Partner akceptuje zmiany w Regulaminie. W przypadku otrzymania sprzeciwu przez Operatora, konto zostaje dezaktywowane, a współpraca z Partnerem zakończona.
3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Operator publikuje na stronie www.sklepratowniczy.pl . Regulamin jest dostępny tylko dla zarejestrowanych Klientów i Partnerów Sklepu.

Copyright © 2008 sklepratowniczy.pl
All right reserved

Sklep internetowy: